Polityka prywatności

§ 1

Definicje

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
 2. Polityka – niniejsza polityka.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym aldonaoleksy.com/sklep za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać informacje o produktach i ich dostępności oraz kupić produkt lub zlecić świadczenie usługi.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis, korzystająca z usług Sklepu, lub dokonująca zakupów.

§ 2

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych na potrzeby RODO i innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych jest: 
  Aldona Oleksy-Chrzanowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Fryzur Aldona Oleksy-Chrzanowska, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Michała Ludomira Rogowskiego, nr 3, lok. 11, 20-840, Lublin, posiadająca NIP: 5060058141, REGON 061706008.

  Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem:
  Salon Oleksy, ul. Filaretów 27 lok 5, 20-609 Lublin
  terminarzfryzjerski@gmail.com.

§ 3

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe Użytkownika. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług. W związku z powyższym dane osobowe Użytkownika zbierane są w celu:

  Składania zamówień – złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (na stronie Sklepu pola oznaczone gwiazdką) jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem realizacji zamówienia.

  Dokonania rejestracji w Sklepie – użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Sklepie, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe (na Stronie sklepu pola oznaczone gwiazdką) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  Marketingowych – Użytkownik może mieć możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora danych osobowych newslettera oraz informacji handlowych. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji działań marketingowych i wysyłki newslettera. Działania marketingowe mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, przesyłaniu informacji handlowych oraz przeprowadzania innych działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów lub usług (np. działania telemarketingowe). Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych jest dobrowole. Brak zgody pociąga za sobą brak możliwości otrzymywania newslettera oraz informacji handlowych.
 2. Dane osobowe są zbierane wyłącznie za zgodą Użytkownika. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

§ 4

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b RODO w zakresie danych obowiązkowych, w zakresie danych podawanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a RODO).
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zakupów dokonywanych w Sklepie przez Użytkowników posiadających konto, w tym również obsługi reklamacji (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit b RODO w zakresie danych obowiązkowych, w zakresie danych podawanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit a RODO).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji, w tym również obsługi reklamacji (podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust 1 lit b RODO).
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze danych osobowych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych. Dane w tym zakresie zbierane są w celu analizy aktywności Użytkownika na stronie Sklepu w celu poprawy stosownych funkcjonalności Sklepu (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ast 6 ust 1 lit f RODO).
 6. Dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit f RODO).
 7. Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych oraz newslettera, jeśli uprzednio wyraził on chęć otrzymywania takich informacji. (Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ar. 6 ust 1 lit a RODO).

§ 5

Pliki Cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika (telefon, tablet, komputer) w trakcie korzystania ze Sklepu. Niektóre używane przez Sklep pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (cookies sesyjne). Inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas (cookies trwałe). Pliki cookies zapisane na urządzeniu Użytkownika mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu (cookies serwisowe) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich, z których usług korzysta Sklep (cookies podmiotów trzecich).
 3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu poprawy jakości świadczonych usług.
 4. Podstawowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych:
  1. Jeśli Użytkownik zostawia na stronie Sklepu komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
  2. Jeśli Użytkownik odwiedza stronę logowania, utworzone zostanie tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy przeglądarka Użytkownika akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych i zostanie wyrzucone, kiedy Użytkownik zamknie przeglądarkę.
  3. Podczas logowania tworzonych jest kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji logowania Użytkownika oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli Użytkownik zaznaczy opcję „Pamiętaj mnie” logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli Użytkownik wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
  4. Jeśli Użytkownik zmodyfikuje albo opublikuje artykuł, w jego przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobowych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
  5. Artykuły na stronie Sklepu mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji Użytkownika z osadzonym materiałem, jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.
 5. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 6. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
 7. Administrator informuje, że cofnięcie zgody na wykorzystywanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 8. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.
 9. Szczegółowych informacji na temat ustawień plików cookies należy szukać na stronach poszczególnych przeglądarek.

§ 6

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych zależy od celu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe, co do zasady są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (np. przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych).
 2. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§ 7

Odbiorcy danych osobowych

 1. W celu realizacji usług świadczonych przez Sklep i realizacji zamówień dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom zewnętrznym takim przykładowo jak: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

§ 8

Przekazywanie danych poza Europejsko Obszar Gospodarczy

 1. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Podkreślić należy, że Google przystąpiły do programu Privacy Shield (Tarcza Prywatnosci) i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

§ 9

Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane posiada:
  1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych
  3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych
  7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, kiedy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo wart. 16 – 21 RODO.
 4. Wnioski dotyczące realizacji praw Użytkownika o których mowa powyżej można zgłaszać pisemnie na adres: Salon Oleksy, ul. Filaretów 27 lok 5, 20-609 Lublin z dopiskiem ,,RODO” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: terminarzfryzjerski@gmail.com.
 5. Wnioski kierowane do Administratora danych osobowych powinny w sposób jasny i precyzyjny określać żądanie Użytkownika.
 6. Jeżeli Administrator danych osobowych na podstawie wniesionego wniosku nie będzie w stanie ustalić treści żądania zwróci się do Użytkownika z prośbą o doprecyzowanie wniosku.
 7. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator danych osobowych poinformuje Użytkownika o przyczynach przedłużenia terminu.
 8. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator danych osobowych zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.